Profile
Join date: Dec 27, 2021
About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

“c” moet in kleine letters wordengeschreven, omdat het de constanteveranderingvertegenwoordigt en de technologie van kwaliteitvoortdurend in ontwikkeling is. Van eenandere site: GMP wordtsomsookwel ‘cGMP’ genoemd, waarbij de ‘c’ staatvoor ‘huidig’. Ditherinnertfabrikanteneraandatze up-to-date technologieënmoetengebruiken. visit: gmp certificaatjackey2313
More actions